Post | mei 2020 | 3 min lezen

Ramadan tijdens Coronatijd: hoe gaat dat in zijn werk?

Namens DOCK: een gezegende ramadan! | DOCK


Lieve Coronahelpers,

Momenteel is de Ramadan ongeveer op de helft en het is in volle gang. De Ramadan is begonnen op 24 april en duurt tot 24 mei, waarna het einde wordt gevierd met Ied al fitr. Om meer te weten te komen over hoe de Ramadan en hoe COVID-19 de vieringen beïnvloedt, vroeg ik de heer Mohamed Saad van de Tawba Moskee, als een van de eerste organisaties die zich heeft aangemeld bij Coronahelpers, om advies. Hij hielp me dan ook graag!


De Tawba Moskee is de eerste religieuze organisatie die zich heeft aangemeld bij Coronahelpers. De Tawba Moskee is een kleine moskee in de gemeente Lochem die door de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders gesticht is. Deze moskee heeft zich aangemeld om hulp aan te bieden aan de mensen in Lochem, en daar waar het kan en nodig is haar steentje bij te dragen en de inwoners te helpen in deze moeilijke tijd. Dit sluit aan bij hun missie: om bij te dragen aan de leefbaarheid en de sociale cohesie tussen de autochtone en islamitische gemeenschap in de gemeente Lochem. Dit doen ze door middel van een moskee die een plek biedt waar mensen ongeacht ras, kleur, nationaliteit en leeftijd bij elkaar kunnen komen voor het delen van kennis en ervaringen en het organiseren van sociaal culturele activiteiten om zo de integratie, emancipatie en participatie te bevorderen. Zo creëren ze een betere levenssfeer in de Lochemse samenleving.Om te begrijpen hoe de coronamaatregelen de Ramadan beïnvloeden, is het handig om eerst te begrijpen wat de Ramadan inhoudt. De Ramadan is de maand waarin moslims vasten. Men mag van zonsopgang tot zonsondergang niet eten, drinken, of gemeenschap hebben. Tussen zonsondergang en zonsopgang mag dat wel. De Ramadan is een belangrijke maand voor moslims. Vasten is ook één van de vijf zuilen van de Islam, naast geloofsbelijdenis, het dagelijks gebed, aalmoezen geven, en de bedevaart.Het doel van de Ramadan is onder andere het versterken van het geloof. Daarnaast staan waarden als naastenliefde, verdraagzaamheid en vrijgevigheid centraal. De maand Ramadan is een islamitische maand volgens de maandkalender. Volgens de Westerse kalender valt deze maand elk jaar op een ander tijdstip. Ramadan wordt afgesloten met Ied al fitr (in het Nederlands ook wel Suikerfeest genoemd door alle zoetigheden die er worden genuttigd).


Dit jaar is Ramadan anders dan andere jaren, voornamelijk door corona en de voorzorgsmaatregelen. De Tawba Moskee en haar bestuur heeft er dit jaar voor gekozen om de moskee gesloten te houden. Een gesloten moskee komt zelden voor en zeker met Ramadan is dit erg zeldzaam. Ramadan is onder andere de maand van het samenkomen en het nader tot elkaar komen. Hierbij is de moskee een belangrijke ontmoetingsplek. Helaas kan echter dit jaar het Taraweeh gebed (nachtgebed) niet plaatsvinden. Ook de jaarlijkse gezamenlijke Iftar maaltijd kan niet doorgaan. Dit is de maaltijd die genuttigd wordt direct na zonsondergang.


De Tawba Moskee heeft zich aangemeld bij Coronahelpers om zich net als de meeste mensen in te zetten voor de Lochemse inwoners. Daar waar het kan wil ze haar steentje bijdragen in de inwoners helpen in deze moeilijke tijd. De Islam geeft immers aan dat een moslim een hulpbehoevende ten alle tijden dient te helpen. Ook in moeilijke tijden als nu. De gemeenschap van de Tawba Moskee staat klaar om waar mogelijk is haar medemens en stadsgenoten te helpen.


Wilt u in contact komen met de Tawba Moskee of heeft u hulp nodig? Stuur ze een bericht via hun Coronahelpers pagina. Een ander initiatief in Lochem is Stichting Welzijn Lochem. Meld u aan, want zo kunnen we samen met de Tawba Moskee allemaal bijdragen aan het samenkomen voor hen die het echt nodig hebben! 


Deel blogpost