Post | juni 2020 | 5 min lezen

Vrijwilligen in de eigen regio: Vrijwilligerspunt West Friesland

Lieve Coronahelpers,


Het land komt van het slot! Wellicht heeft een enkeling van u al genoten van het mooie weer onder een drankje op het net geopende terras, of is men alweer fit aan het worden om per 1 juli weer de gym af te breken. Ik moet zelf zeggen dat ik er nog niet aan toe ben gekomen, maar ik kijk er in ieder geval naar uit om weer de kas plaatselijke uitbater te kunnen spekken. Met dit lekkere weer mis ik namelijk wel een terrasje.


Door het goede nieuws vergeten we soms wel even dat er nog een flink aantal mensen hulp nodig heeft. Daarom zijn er in elke gemeente vrijwilligersorganisaties aangesloten bij Coronahelpers. Eén van die organisaties is Vrijwilligerspunt Westfriesland. Zij zijn niet alleen één van de eerste organisaties op Coronahelpers, ze zijn ook één van de actiefste. Ik sprak met Nancy van Vrijwilligerspunt Westfriesland over de organisatie en de werkzaamheden die er worden verricht.


Vrijwilligerspunt Westfriesland faciliteert en ondersteunt vrijwilligerswerk in Westfriesland. Met hun hulp kunnen de vele vrijwilligers leuker, makkelijker en beter hun werk doen. Naast deze werkzaamheden delen ze ook hun uitgebreide kennis, kunde en netwerk met non-profit organisaties, zodat zij effectiever vrijwilligers kunnen aantrekken, inzetten en behouden. Sinds half maart is Vrijwilligerspunt Westfriesland actief bij Coronahelpers. Met jullie hulp hebben zij al 90 vrijwilligers kunnen koppelen aan hulpvragers. Ook hebben ze ruim 220 ouderen blij gemaakt met zelfgeschreven en vaak ook nog zelfgemaakte kaartjes van vrijwilligers. Het aantal gemobiliseerde vrijwilligers staat inmiddels op meer dan 160, en het aantal vrijwilligers overstijgt het aantal hulpvragers door jullie hulp! Om een beeld te geven wat de populairste matches zijn, wordt al snel gedacht aan een boodschapje, maar ook even gezellig contact met iemand die dit nodig heeft!Om een kort beeld te geven, is het leuk om wat succesverhalen te delen! Zoals bijvoorbeeld het verhaal van vrijwilliger Hans die tuinhulp heeft aangeboden. Hans hielp hulpbehoevenden met de tuin en haalt daar veel voldoening uit. De man waarbij hij het deed is kunstenaar en hij wilde als wederdienst een mooie tekening weg geven! Hartstikke gaaf!


Of misschien wel het verhaal van Willem die huiswerkbegeleiding geeft. Na een oproep die Vrijwilligerspunt had geplaatst op Coronahelpers werden er maar liefst drie kinderen gekoppeld aan Willem die wekelijks hulp krijgen bij hun schoolwerk. Ook leuk is dat alle drie de leerlingen uit drie verschillende landen komen: Eritrea, Afghanistan en Syrië. Samen met Willem helpen ze hun leerachterstand weg en krijgen ze de Nederlandse taal beter onder de knie!
Een ander succesverhaal komt van Simone (35), die reageerde op de ‘vacature’ om mensen uit de kwetsbare groep een handje te helpen. Ze werkte normaliter in de horeca en wilde haar vrije tijd goed besteden. En dát deed ze. Vrijwilligerspunt koppelde Simone aan Joke (75) en Corry (90), twee ondernemende dames die toch wel behoefte hadden aan leuk sociaal contact. Simone zegt er ‘twee vriendinnen bij te hebben gekregen’, en deze vriendinnen gaat ze ook zeker na de coronacrisis blijven zien.Ik vroeg Nancy ook nog even naar het proces achter de matching. Dat is misschien ook wel leuk om te weten, want wat gebeurt er nou als je je aanmeldt bij Vrijwilligerspunt via Coronahelpers? Nancy legt uit dat ze eerst vrijwilligers hebben geworven door middel van gerichte vacatures te plaatsen bij de in totaal 7 gemeentes in hun werkgebied. Mondjesmaat kwamen er toen hulpvragen binnen. Daarop zocht Vrijwilligerspunt de juiste vrijwilliger bij de hulpvraag. Vanaf dat moment wordt eerst contact met de vrijwilliger opgenomen of die persoon de hulpvraag kan oppakken en vervolgens is het aan de vrijwilliger om contact op te nemen met de hulpvrager. Er bestaat bij Coronahelpers de mogelijkheid om automatisch te matchen, maar Vrijwilligerspunt heeft ervoor gekozen dit niet te doen. De motivatie achter deze keuze is dat ze zelf een goede sociale kaart hebben, dus mensen ook konden doorverwijzen naar andere organisaties indien de hulpvraag niet bij ze zou passen!Vrijwilligersorganisaties coördineren en verbinden mensen het hele jaar door aan mensen die hulp nodig hebben. Echter, veel vaste vrijwilligers zitten zelf in die kwetsbare doelgroep, dus die vrijwilligers kunnen helaas niet hun vrijwilligerswerk uitvoeren. Daarom is er vooral veel behoefte aan een tijdelijke vervanging van die vrijwilligers. Taken om uit te voeren zijn bijvoorbeeld het bijhouden van een mooie tuin (iets waar normaal gesproken een oudere vrijwilliger zich voor inzet), maar ook bijvoorbeeld, nu de meeste sportverenigingen weer open zijn, hulp om deze draaiende te houden. Hier zijn nu vooral jongeren nodig, want normaal doen ouderen dit, maar die mogen helaas niet helpen omdat ze in een kwetsbare doelgroep zitten.

COVID-19 heeft er niet alleen voor gezorgd dat er vervanging moest komen voor de oude hulpvragen, maar het zorgt er ook voor dat er een flink aantal nieuwe hulpvragen zijn bijgekomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doen van een boodschapje, medicijnen halen bij de apotheek, of, zoals eerder aangegeven, gewoon gezelschap om het beruchte eenzaamheidsvirus tegen te gaan. Voor dat laatste merkt Vrijwilligerspunt dat ook veel ouderen het moeilijk vinden om daarvoor hulp te vragen, omdat ze vooral weinig mensen tot last willen zijn. Echter, ook namens Vrijwilligerspunt de oproep: als je hulp nodig hebt, meld je aan! Er staan immers heel veel vrijwilligers klaar die dat willen doen. Een ander voorbeeld is huiswerkbegeleiding doordat de scholen lange tijd dicht waren, waardoor papa of mama zelf juf of meester moesten zijn. Dit is inmiddels wel wat afgenomen omdat de meeste scholen weer open zijn, maar sommige huiswerkbegeleidingsmatches zijn nog steeds in stand!


Vrijwilligerspunt heeft sinds de start van COVID-19 dus veel aanmeldingen gekregen van nieuwe vrijwilligers, meer dan voor de crisis. Echter, de vrijwilligers die zich aanbieden, bieden zich vooral aan voor tijdelijke vacatures, voor tijdens de coronacrisis. Ze geven aan vooral te willen helpen in deze aparte tijd. Het huidige bestand bestaat dus vooral uit vrijwilligers die zich niet voor langere tijd willen binden.


Daarnaast hebben ze gemerkt dat er meer wordt samengewerkt met andere maatschappelijke organisaties en dat wordt als erg waardevol bevonden. Als voorbeeld geeft Nancy dat als er bijvoorbeeld een hulpvraag binnenkomt die speciale zorg vraagt, dat er dan in het netwerk wordt gekeken of naar een andere organisatie, zoals bijvoorbeeld een zorginstelling die daarbij kan helpen.Nancy geeft hiervan een mooi voorbeeld. Bij Vrijwilligerspunt kwam een hulpvraag binnen van een mevrouw die vroeg of een vrijwilliger haar kon helpen het huis op te ruimen. Toen een collega doorvroeg kwamen ze er snel achter dat de vrouw in kwestie leed onder verzamelwoede en psychische kwetsbaarheid. Die combinatie leent zich niet voor zomaar elke vrijwilliger. Daarom is de hulpvraag bij MEE & de Wering neergelegd, een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning. Ze hebben veelvuldig overlegd hoe deze mevrouw geholpen zou kunnen worden. MEE & de Wering kon vanuit hun expertiseveld als maatschappelijk werker overleggen met de huisarts en GGZ, en Nancy’s collega kon met haar kennis over diverse organisaties waar ze eventueel gespecialiseerde vrijwilligers vandaan konden halen bijspringen.

Dit geeft aan dat ze niet zomaar elke vrijwilliger koppelen aan een hulpvrager. Ze vragen goed door wat precies de hulpvraag is en daarna kijken ze of er een passende vrijwilliger met de juiste kwaliteiten en de nodige achtergrond in het bestand staat. Als dat niet lukt, wordt het netwerk verder aangeboord. Dit gebeurt ook andersom! Als andere maatschappelijke organisaties vrijwilligers nodig hebben die zij binnen hun eigen deuren niet kunnen vinden, vragen ze Vrijwilligerspunt om te helpen bij het zoeken naar een passende vrijwilliger.

Deel blogpost