Wij Staan Paraat!

Beste leiders van Nederland,


Graag willen wij als CoronaHelpers, het grootste vrijwilligersinitiatief in tijden van corona in Nederland met 28,421 actieve vrijwilligers en 179 organisaties, deze 5 ideeën aan u meegeven. Deze 5 bevindingen hebben wij opgehaald bij onze CoronaHelpers achterban aan de hand van intensieve gesprekken met onze vrijwilligers en partnerorganisaties die de afgelopen maanden meer dan 700,000 Nederlanders hebben bereikt waardoor duizenden mensen door heel Nederland zijn geholpen.


Wij, als de CoronaHelpers, willen graag onze conclusies met u delen. Hiermee willen wij u helpen om zo ons land beter voor te bereiden voor een mogelijke tweede golf of een nieuwe pandemie. Daarnaast zijn de CoronaHelpers de Nederlanders niet vergeten. Wij staan paraat.


De conclusies die wij hebben opgehaald zijn de volgende:


  1. Overweeg als landelijke overheid om een ‘Vrijwillige Reserve Burgerkracht’ database op te richten die kan worden geactiveerd in tijden van nood.
  2. Gemeenten wordt geadviseerd om de lokale vrijwilligerscentrale of het lokale vrijwilligerspunt aan te wijzen die vrijwillige inzet lokaal coördineert in tijden van crises. Hoe sneller dit gebeurt, hoe meer mensen kunnen worden geholpen.
  3. Bedrijven zijn een belangrijk onderdeel om sociale problemen in de samenleving op te lossen. Wij hopen dat bedrijven dit blijven doen in het toekomstige post-corona tijdperk. Wij kunnen bedrijven stimuleren om meer aandacht te geven aan CSR programma’s (maatschappelijk ondernemen), zich maatschappelijk in te blijven zetten en de impact hiervan publiekelijk te rapporteren.
  4. Stel maatschappelijke organisaties (zoals o.a. zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties en buurthuizen) in staat om autonome lokale beslissingen te nemen in tijden van een lockdown; lokale partijen kunnen de lokale uitdagingen het beste inschatten.
  5. Lokale gemeenschappen zijn een sterk fundament voor actief burgerschap. Laten wij elkaar helpen en dat blijven inzien. Vergeet elkaar niet in tijden van post-corona. Samen staan we altijd sterker dan alleen!


Wij, met al onze CoronaHelpers, staan paraat om Nederland te blijven helpen en wensen u veel kracht en wijsheid toe om ons land in deze corona tijd in rustige vaarwateren te begeleiden.


Namens alle CoronaHelpers van Nederland