Pers

Coronahelpers: samen de strijd aan tegen corona 


AMSTERDAM, 16 maart 2020 - We leven op dit moment in bijzondere tijden. Iedereen is bezig met het COVID-19 virus. In tijden van nood en crisis moeten we elkaar nog meer helpen. Daarom lanceert Deedmob de website www.coronahelpers.nl. Op deze website komen hulpbieders en hulpvragers samen om elkaar te helpen in tijden van de coronacrisis. Samen staan we sterk.


Door de uitbraak van het Coronavirus komen veel mensen in moeilijkheden. Degenen die het hardst getroffen worden zijn de zieken en risicogroepen, maar ook mensen met vitale beroepen. ‘Om de impact van het Coronavirus te beperken moeten we meer voor elkaar doen: denk aan boodschappen doen voor mensen met symptomen, medicijnen ophalen, de hond uitlaten, enzovoorts. Alleen zo kunnen we de verspreiding van het virus terugdringen’, aldus Boudewijn Wijnands, CEO van Deedmob. 


Meld je aan

Op www.coronahelpers.nl kun je aanbieden om te helpen, maar ook om geholpen te worden. Iedereen kan zich aanmelden. Meld je ook je organisatie aan (zoals ziekenhuis, goed doelorganisatie, gemeente, etc.) om je hulpvragen online te zetten. Hiermee kunnen alle Coronahelpers in Nederland je eenvoudig kunnen vinden.


——— 


[Niet voor publicatie: Vragen pers? Hendrik-Jan Overmeer, 06 42 01 44 54]